G1060 ideeën voor Sint-Gillis

 Gemeente Sint-Gillis

Burgerpanel

 
 Alle burgers van Sint-Gillis  Gemeente  hybride

G1060 Ideeën” is een burgerparticipatieproject dat Particitiz uitvoert voor de gemeente Sint-Gillis, op initiatief van Thierry Van Campenhout, schepen van Participatie en Sociale Cohesie, en met de steun van het COCOF.

Het doel van "G1060 ideeën" is om alle burgers in staat te stellen hun originele en innovatieve ideeën te delen en samen na te denken over de toekomst van Sint-Gillis, en zo de deelname van het grootste aantal aan het leven van de gemeente te verzekeren.

De** Verwerken** van "G1060 ideeën" zal plaatsvinden in** drie complementair** fasen:

  • Van 8 december 2017 tot 20 februari 2018 konden burgers hun ideeën delen en debatteren op een online platform (G1060idees.be). Doel: 1060 ideeën voor Sint-Gillis!
  • Op 25 februari 2018 kwam een panel van ongeveer 30 burgers bijeen om te debatteren over de ideeën die op G1060idees.be waren gepost, met behulp van collectieve intelligentietechnieken. Ze schreven samen een “Burgerpact” (klik hier om het document te zien). Dit document is aangeboden aan de gemeentelijke autoriteiten en zal de co-constructie en verspreiding van ideeën en projecten die uit dit proces voortkomen, begeleiden. Foto’s van de dag zijn hier te bekijken.
  • Tot juni 2018: twee groepen van willekeurig geselecteerde burgers en politieke vertegenwoordigers (elke groep zal bestaan uit vier burgers en vier gemeenteraadsleden) zullen als werkgroep bijeenkomen om de reflectie over drie belangrijke thema’s te verdiepen en die voortkomen uit de 25 februari paneel, te weten:
    • De (her)dynamisering van de wijk Midi
    • De optimalisatie van de daken van Sint-Gillis (stedelijke moestuin, waterrecuperatie, energieproductie, enz.)
    • De identificatie van nieuwe lokale tradities

Waarom precies “G1060”?

Deze naam verwijst naar de “G1000”, het eerste grootschalige participatieve en deliberatieve proces dat in België werd opgezet en dat in 2011 duizend burgers bij Tour & Taxis samenbracht om te beraadslagen over verschillende belangrijke kwesties van het politieke nieuws van die tijd. De G1000 zelf droeg deze titel in een knipoog naar de G20, G8 en andere “G’s”, deze grote bijeenkomsten die verschillende staatshoofden samenbrengen.

De “1060” in “G1060” verwijst natuurlijk naar de postcode van Sint-Gillis.

Vind alle info en ideeën op de Facebookpagina G1060 ideas en op de website G1060idées.be!


← Onze projecten