WAM1080 – We are Molenbeek

 Gemeente Molenbeek

Burgerpanel

 
 100 Molenbeekse burgers  Gemeente  face-to-face

WAM1080 - “We are Molenbeek” is een overlegproject van de gemeente Molenbeek, georganiseerd door Particitiz, dat 100 willekeurig geselecteerde Molenbeekse burgers samenbracht om over radicalisme te debatteren en gemeenschappen samen te brengen in Molenbeek.

Op 18 maart 2017 debatteerden meer dan 100 door loting geloote burgers een hele dag om voorstellen te formuleren voor uitvoering in de gemeente Molenbeek. Deze voorstellen hadden betrekking op twee centrale thema’s:

  • de oorzaken van jeugdradicalisme en de manier om daarmee om te gaan,
  • de kwestie van de verbinding tussen de gemeenschappen in Molenbeek.

In groepjes van 7 of 8 burgers, bijgestaan door een begeleider en een in deliberatieve technieken geschoolde ‘oogster’, identificeerden de burgers twee concrete voorstellen per tafel en per thema. In totaal werden 56 voorstellen** geselecteerd en gestemd door alle aanwezige burgers. De voorstellen met de meeste stemmen werden aan het eind van de dag aangeboden aan de gemeente.

Deze voorstellen werden doorgestuurd naar het College van Burgemeesters en Schepenen en naar de Gemeenteraad, alsook naar de Jeugdraad van Molenbeek, om deze nieuwe vorm van dialoog tussen de gemeente en haar burgers verder te zetten.

Het WAM1080 rapport met alle voorstellen is hier te downloaden.

Het wetenschappelijk evaluatierapport is hier beschikbaar.

Bekijk enkele foto’s van de WAM1080 op de Facebook-pagina van het project.

Media

Le Soir - WAM1080, artikel van 18 maart 2017.

RTBF TV nieuws

 

BX1 TV-nieuws


← Onze projecten