Burgeragora voor Rechtvaardige Transitie

 Onder welke voorwaarden zal de transitie op een rechtvaardige manier verlopen?

 Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Burgerspanel

 

Loting

 
 Federaal  Face-to-face

In het kader van de Staten Generaal voor een rechtvaardige transitie werden wij door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) gemandateerd om de Burgeragora voor een rechtvaardige transitie te coördineren, organiseren en faciliteren.

Het doel van de Burgeragora was om de burgers centraal te stellen in de deliberatie en hun terreinrealiteiten te horen, met als leidende vraag “Aan welke voorwaarden moet de ecologische transitie voldoen opdat ze rechtvaardig is?”. Hiervoor hebben we 65 burgers verzameld, minstens 16 jaar oud, afkomstig uit heel België en zo goed mogelijk de diversiteit van de bevolking vertegenwoordigend, gedurende 4 weekends in Brussel, Gent, Charleroi en Verviers, op symbolische locaties van eerdere transities of de huidige transitie.

De bijzonderheid van dit proces lag in de inclusieve aanpak, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare personen, zoals mensen in kwetsbare situaties of met een handicap. Het doel van de burgerparticipatie, met name van kwetsbare groepen, was om hen centraal te stellen in de discussies, het debat over rechtvaardige transitie te democratiseren door terreinrealiteiten, moeilijkheden en dagelijkse behoeften naar voren te brengen. Dankzij een specifieke wervingsproces door gestratificeerde loting kon een grote diversiteit aan Belgische burgers met elkaar en met experts op het gebied in interactie treden en debatteren om concrete aanbevelingen te formuleren.

Er kwamen 24 voorwaarden en 47 aanbevelingen voort uit dit proces. Deze aanbevelingen werden gepresenteerd aan de minister en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling tijdens een afsluitende dag in de Senaat.

Vind ze terug in het rapport van de agora ➡️ https://www.justtransition.be/nl/verslag-van-de-burger-agora-just-transition

Meer informatie: https://www.justtransition.be/nl 

Discussiegroep in Brussel tijdens het eerste weekend van de Burgeragora voor Rechtvaardige Transitie

Discussiegroep in Gent tijdens het tweede weekend van de Burgeragora voor Rechtvaardige Transitie

Zicht van bovenaf op de verschillende discussiegroepen in Charleroi tijdens het derde weekend van de Burgeragora voor Rechtvaardige Transitie

Discussiegroep in Dison tijdens het vierde weekend van de Burgeragora voor Rechtvaardige Transitie


← Onze projecten