Gemengde participatieve commissie

 De dekolonisatie van de openbare ruimte in Etterbeek

 Etterbeek

Burgerpanel

 
 Gemeente  Face-to-face

De gemeenteraad of Etterbeek heeft op 29 juni 2020 een motie goedgekeurd in verband met de oprichting van een gemengde participatieve commissie die de taak heeft om over de koloniale verwijzingen in de openbare ruimte in Etterbeek te debatteren en om maatregelen voor te stellen om die verwijzingen beter in de context te plaatsen.

De commissie zal bestaan uit twintig inwoners ouder dan 16 jaar die werden geloot, tien verkozenen die de politieke fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigen en enkele mensen uit de academische of culturele wereld of de overheid die erop zullen toezien dat het werk van de commissie ook een wetenschappelijk karakter heeft.

Als ze haar taak volbracht heeft, zal de commissie een rapport opstellen met al haar voorstellen voor het college en de gemeenteraad, die voor de verdere opvolging zullen zorgen.


← Onze projecten