Klimacteurs - 100 stemmen voor het klimaat

 Leefmilieu-Brussel

Burgerpanel

 

Sortering

 
 60 jongeren uit Brussel  face-to-face

“Klimacteurs - 100 stemmen voor het klimaat!” is een overlegproject van de Brusselse Gewestregering en het agentschap Brussel Leefmilieu, georganiseerd door Particitiz, met als doel een panel van Brusselse jongeren samen te brengen om te debatteren over klimaatveranderingskwesties, in de marge van de COP21.

Klimacteurs vonden plaats op 14 november 2015 en verzamelden een willekeurig geselecteerd panel van ongeveer zestig jongeren uit Brussel die debatteerden en concrete voorstellen deden om de kwestie van klimaatverandering op Brussels niveau uit te voeren.

Na een inleiding in de plenaire sessie door experts op het gebied van klimaatverandering en een vraag-en-antwoordsessie, werden de uitwisselingen tussen burgers voortgezet, aan tafels van 6 personen, elk geanimeerd door een moderator, over drie hoofdonderwerpen:

  • vermindering van de uitstoot in de bouwsector,
  • duurzame consumptie;
  • de betrokkenheid van burgers bij de strijd tegen klimaatverandering.

Aan het einde van de 3 debatten kwamen er ongeveer 20 voorstellen uit de verschillende tabellen en werden ze gerangschikt, met behulp van een stemsysteem, volgens de mate van steun van alle aanwezige burgers. De voorstellen die de meeste steun kregen, werden vervolgens gepresenteerd en besproken met minister Céline Fremault en professor Jean-Pascal van Ypersele. Deze voorstellen zijn vervolgens door de minister van Milieu meegenomen naar de internationale klimaatonderhandelingen (COP21) in Parijs.


← Onze projecten