Burgerkanaal

 Particitiz’s initiatief

Burgerpanel

 
 Alle burgers die werken en wonen in de wijken die grenzen aan het Kanaal van Brussel  Gemeente  face-to-face

Op zaterdag 26 november 2016 vond het deliberatiepanel “Canal Citoyen” plaats in het Sport- en Cultureel Centrum “Pôle Nord”. Dit evenement was een gelegenheid voor een klein aantal burgers die rond het kanaal van Brussel wonen of werken om elkaar te ontmoeten, te debatteren en vooral om concrete voorstellen te formuleren over de politieke kwesties van het Kanaalgebied.

De dag begon met een introductie met Guido Vanderhulst (oprichter van La Fonderie in Molenbeek en voorzitter van Bruxelles Fabriques), Thierry Hendrickx (interne evaluator bij de Stad Brussel), Cataline Sénéchal (coördinator van de cel sociale cohesie in Anderlecht) en Aly Sassi (directeur van de Eenheid Nabijheid van de Cel Sociale Uitsluiting Molenbeek).

De tussenkomsten van deze verschillende experts vervolledigden de informatie die de panelleden al hadden verkregen door het lezen van een document dat door Particitiz was opgesteld en waarin met name de historische, demografische en sociaaleconomische aspecten werden behandeld, evenals de huidige problemen van de buurten die grenzen aan de Kanaal.

De burgers namen vervolgens deel aan drie debatsessies, rond drie thema’s die ze bij hun inschrijving hadden gekozen:

  • “Hoe kunnen burgers de openbare ruimte (her)toeëigenen?”
  • “Is het gebrek aan sociale diversiteit in bepaalde buurten een probleem? Zo ja, hoe kan dit worden opgelost?”
  • “Wat zou jouw droomontwerp zijn voor het Kanaalgebied? Hoe kunnen we een leefruimte creëren die aantrekkelijk is vanuit toeristisch oogpunt maar ook voor de bewoners?”

De discussies, in tafels van 5-6 burgers onder begeleiding van facilitatoren die zijn opgeleid in groepsoverleg, hebben voorstellen opgeleverd die aan het eind van de dag zijn voorgelegd aan politieke vertegenwoordigers van de belangrijkste gemeenten langs het kanaal: Mevrouw Françoise Schepmans, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, de heer Yvan Mayeur, burgemeester van de stad Brussel Yvan Mayeur, Burgemeester van Brussel-Stad, Gaëtan Van Goidsenhoven, 1ste Schepen en Schepen voor Stedenbouw, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling van Anderlecht, en David Cordonnier (vertegenwoordiger van de heer Vervoort), Raadslid voor Sociale Cohesie.


← Onze projecten