Laten we Brussel samen voordbereiden

 De vergroening van het Brussels hoofdstedelijk gewest

 Leefmilieu Brussel

Burgerpanel

 
 Regionaal  Face to face

Op  drie  zaterdagen  in  oktober  en  november  2021  werden  bijna  100  burgers  uitgenodigd  om  deel  te  nemen  aan  drie  overlegdagen  rond  het  thema  ‘Laten  we  Brussel  samen  voorbereiden: de vergroening van de stad’. Tijdens deze drie dagen overlegden de burgers om aanbevelingen te formuleren om de vergroening van de stad te verbeteren. Op het einde van deze drie dagen presenteerden de deelnemers hun aanbevelingen aan de minister van Milieu.

In totaal werden 9 aanbevelingen opgesteld, die tijdens de Dagen van de veerkracht op 12-13 maart 2022 aan het grote publiek werden gepresenteerd en met de minister werden besproken.


← Onze projecten