Burgerjury over artificiële intelligentie in Brussel

 imec-SMIT, VUB en FARI

Burgerjury

 
 Burgers  Regionaal  Face-to-face

Energie is een belangrijke gemeenschappelijke hulpbron, waar veel vraag naar is. Hoe energie verkregen en gedeeld wordt, zou in de toekomst wel eens een cruciale kwestie kunnen worden. Om op die vraag te anticiperen, werken universitaire onderzoekers in het COOMEP-project, geleid door de onderzoeksgroep imec-SMIT, VUB, aan het idee dat artificiële intelligentie in de toekomst zou kunnen beslissen wie energie krijgt en hoeveel.

Uitgaande van het principe dat burgers altijd betrokken moeten worden bij cruciale beslissingen die hen direct aangaan, hebben imec-SMIT, de VUB en FARI een burgerjury georganiseerd. In deze jury hebben 20 Brusselse burgers samen gediscussieerd over de ethische richtlijnen – wanneer en hoe AI zou moeten beslissen over de manier waarop energie wordt verdeeld.

De resultaten van deze burgerjury en de voorgestelde richtlijnen worden gebruikt om academische kennis te bevorderen en worden gedeeld met beleidsmakers en de professionele energiegemeenschap.


← Onze projecten