Netheid Hackaton

 Gemeente Vorst

Participatieve begroting

 
 Gemeente  face-to-face

In het kader van een budget toegekend door Net Brussel en Fost Plus, besliste de gemeente Vorst, ondersteund door de expertise van Particitiz, om de bewoners te betrekken door hun eigen projecten te financieren.

Geïnteresseerde bewoners kwamen een avond samen om na te denken over en voorstellen te doen voor verschillende projecten om de perimeters die door de gemeente zijn bepaald (bovenste en onderste deel van het Bospark) te verbeteren. Ze hadden een budget van € 15.000 (maximaal € 7.500 per perimeter).

Alle voorgestelde projecten werden vervolgens voorgelegd aan de stemming van de Bosburgers tijdens de Bloemenmarkt op 6 mei. De projecten met de meeste stemmen worden in 2018 uitgevoerd.


← Onze projecten