Permanente burgerraad in Sint-Gillis

 Gemeente Sint-Gillis

Burgerpanel

 

Sortering

 
 35 burgers van Sint-Gillis  Gemeente  online

De gemeente Sint-Gillis wil de inwoners betrekken bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid en heeft daarom een Permanente Burgerraad opgericht, samengesteld uit 35 door het lot aangewezen Sint-Gillisbewoners, om de burgerparticipatie en de interactie tussen de inwoners en verkozenen te bevorderen.

De Permanente Burgerraad laat een actieve deelname toe bij het nemen van bepaalde gemeentelijke beslissingen die een concrete impact hebben op het dagelijks leven van de Sint-Gillis burgers. De Permanente Burgerraad heeft een adviserende rol en is bevoegd om voorstellen en argumenten te doen.

Meer informatie: https://ccp1060.be


← Onze projecten